Odposlechy Klause, odvolání Koláře, aféra Kořistka, či Grossova upřímnost nás nezajímají, chceme jen trochu spravedlnosti.

Možná, kdyby se spravedlnost neunavila již na Berkovi byla by veřejnost informována i o našem bezpráví. Asi by se pak skloňovala v dennících jména jako paní soudkyně Hodačová, Monsport a Mráz.

Připadá nám téměř nemožné, aby se někdo začal zajímat o to, co se děje v konkurzu H-systému a už vůbec nevím, jak donutit odpovědné orgány jako jsou Policie ČR, státní zastupitelství a soudy, aby se konečně začaly zabývat podstatou problému a zarazily tak nehorázný tunel v rámci konkurzu H-systému.
Možná bychom měli darovat nějakému známému politikovi stavební pozemek, který předtím levně nakoupime od správce Mráze, aby to začalo veřejnost zajímat.To bychom se ale před tím museli zeptat zástupců irské developerské společnosti Ballymore, jak se to dělá, neboť nám by to pánové Mráz a Monsport neprodali i kdybychom nabídli cokoliv. Hrůzné je, že se tím správce ani netají. Možná by nám poradil i pan Pečenka, jak se dá vydělat skoro 200 mil Kč, aniž byste museli zaměstnávat stovky lidí a mít dobrý výrobní program.
Byl doslova geniální tah očernit SBD Svatopluk prostřednictvím trestního stíhání členů představenstva za doslova uměle vykonstruované trestné činy a vyřadit tak největšího věřitele z věřitelského výboru a ponechat tak na pospas zpeněžování konkurzní podstaty.
Pokud budete číst dál pochopíte, jak je to rozjetý vlak a jak co se zdálo jako náhodné dění, již dnes zapadá do předem jistě kvalitně propracovaného scénáře.
Na rozprodej pozemků H-systému jistě nikdy nezapomenou firmy jako jsou Finep, Bussmark a především Ballymore. Lepší start si nemohli přát. Zisky z připravených investičních akcí se jim již těžko budou někdy opakovat.
Firma Ballymore, světový gigant, může popisovat nákup z konkurzní podstaty jako dobře propracovanou investiční pobídku. Ale tuto pobídku nezpracovávala firma Czechinvest a náklady z ní nenese stát . Tento prodej provedli správci H-systému JUDr. Monsport a JUDr. Mráz za přispění soudkyně Hodačové a policie ČR. Co je ale nejhorší, že náklady z těchto „investičních pobídek“ jdou na bedra všech klientů H systému.

Připomeňme si jak se to vlastně odehrálo, že klienti H systému ztratili nad vývojem kontrolu.
V lednu roku 2000 byl odvolán správce konkurzní podstaty JUDr. Kudláček a nahrazen JUDr. Monsportem. Proti tomuto se odvolal JUDr. Kudláček a Vrchní soud ho ponechal ve funkci. Ten ani nestihl převzít zpět agendu od JUDr. Monsporta a soudkyně JUDr. Hodačová ho odvolává znovu a to 11.4 .2000. Kvůli tomu opět rozhoduje Vrchní soud a zde je již dobré si detailně podívat na průběh událostí a „náhodnou“ spolupráci jak soudu tak policie ČR.

Dne 15.6. Vrchní soud potvrzuje Mosporta ve funkci, ale je to známo jen ústně a pár vyvoleným. Dne 19.6.2000 si zve policie k návštěvě Smetku, Krále a Středu k sobě na den 28.6.2000. Dne 16.6. Konsolidační agentura, tehdy ještě Konsolidační banka, aniž by byla ve věřitelském výboru, kde stále je ještě původní držitel Komerční banka žádá o odvolání SBD Svatopluk z věřitelského výboru.
Dne 28.6. je při návštěvě u vyšetřovatele Rakaře sděleno obvinění z trestného činu, spočívajícím v uzavření údajně nevýhodných nájemních smluv pro H-systém Smetkovi, Královi, Středovi. Smetka je zadržen a jde do vazby. Krále a Středu zachraňuje od vazby to, že se policie dověděla o úložce nájemních smluv u notáře a nestihla to zpracovat pro soudce rozhodujícího o vazbě.
V pátek 30.6. oficiálně Monsport přebírá rozhodnutí, že zůstává správce .
V tentýž den ještě oznamuje narychlo Komerční banka, ať je do věřitelského orgánu zvolena Konsolidační banka, že již Kom. Banka nevlastní pohledávku.
V pondělí 3.6.2000 odvolává soudkyně Hodačová stávající věřitelský výbor a jmenuje nový. SBD Svatopluk tam již není, za klienty je zde pouze jeden klient a to paní Drunecká se svou pohledávkou.Takto začíná rozprodej bez jakékoliv kontroly.

Po té co TV Nova v pořadu Občanského Juda odvysílá na podzim roku 2000 o divných praktikách a především o návštěvě vyšetřovatele Rakaše v Komerční bance na jaře roku 2000, kde poškodil SBD tvrzením, že začne vedení družstva stíhat, je pár dní na to obviněn pan Král z toho, že nakoupil akcie pro SBD Svatopluk a tím údajně poškodil H systém. Je vzat do vazby, kde přečká přes vánoce. Nebude to bohužel jeho poslední návštěva vězení. Do vazby bude vzat ještě jednou po té co představenstvo SBD odešle dopis, aby členové družstva pomohli tím, že si vzpomenou jak to bylo.

Ano, na paměť a na únavu hraje tato nová, těžko definovatelná skupina, která má zájem, aby se o špatných prodejích nemluvilo a aby do konkurzu přišlo co nejméně. Proč to dělá. o tom můžeme jen spekulovat..
Ale čas má taky druhý rozměr. Ten nám ukáže, kdo na nás profituje a taky kolik. Je to ale mravenčí práce. O složitosti vás jistě přesvědčí tento náš materiál.

Začneme tím, co je dnes nejvíce aktuální. Dne 18.10.2004 zahájila developerská firma Ballymore prodej bytů ve Statenicích.

Pozemek ve Statenicích, kde původně měly stát atriové byty, si z konkurzu vyhlédla světoznámá firma Ballymore a nakoupila jej prostřednictvím firem SPGP a Highbury. Podle jejich údajů zde hodlá firma investovat 620 mil Kč a postavit zde luxusní rezidenční čtvrť nazvanou Statenický Mlýn. Nejmenší byty zde budou stát 1,704.000,- Kč,.největší okolo 4,500.000,- Kč.. Parcela se tu sice bude prodávat jen za částku1.250,- – 1.350,- Kč/m2, ale musíte si zde koupit dům za cca 40 000,- Kč/m2, což při rozloze360 m2 činí 14,400.000. Firma tak utrží nejméně 702,000.000,- Kč. Pro srovnání - přibližně stejně velké domy s pozemkem prodává o 3 km dál firma Bláha za cenu 3,5 mil. Kč, což činí 19.400,- Kč/m2. Nezávidím nikomu úspěch a ani zisk, ale pořídit si možnost takového výdělku za 12,5 miliónu korun je téměř neskutečné. Za tuto cenu totiž koupila firma SPGP od správce tento pozemek. Je zajímavé, že firma využila původní koncepci projektu k stavebnímu povolení a dnes již prodává byty a provádí stavební práce nejspíš na stavební povolení H-systému. Kdyby tuto lokalitu prodávala realitní kancelář, jistě by si zpracovala dokumentaci, která by byla stejně líbivá jako od firmy Ballymore a zájemce by musel jistě zaplatit víc než firma Ballymore a to 12,5 mil. Kč. Je to jen 1,8 % z obratu. O takto nízkém nákladu na nákup pozemku se zahraničnímu investorovi muselo jen zdát. Pro zajímavost - firma Finep, která staví v obdobné cenové relaci byty na lokalitě Mazanka zaplatila za pozemek asi 4.500 Kč/m2 bytu, což znamená, že náklady na pozemek činí 9 %.

Pokud si uděláme jednoduchý propočet zjistíme jak velkou hodnotu mají pozemky v dobrých lokalitách jako je pozemek pro „Statenický mlýn“.
Vycházíme pouze z údajů, které poskytuje firma Ballymore.
Víme kolik se zde prodá bytů, kolik rodinných domů s pozemky, kolik zde bude komerčních prostorů a garáží. Firma prodává m2 bytu i rodinného domu za cenu min. 40 000,- Kč.
Parcelu pak prodává v průměru za 1300,- Kč.
Náklady jsou dle stavebních odborníků vypočitatelné. Cenu obestavěného m3 doporučují zvolit 4.500,- Kč.Odhad vyvolaných investic od sítí až po komunikace činí 100 mil. Kč.
Znovu připomínáme, že tento pozemek byl prodán za 12,5 mil. Kč!!!

Výpočet hrubého zisku ve Statenicích
NákladyVýnosy
Stavební náklady Výnos z prodeje bytů
obestavěný prostor rodinné domky25320 Plocha bytů celkem6052
obestavěný prostor byty23602,8 cena za m240000
obestavěný prostor garáže1965,6 Výnos z prodeje bytů celkem242080000
obestavěný prostor kom. plochy6790
Obestavěný prostor celkem57678,4 Výnos z prodej rod. domků
Plocha rodinných domků celkem8440
cena za m3 OP4500 cena za m240000
cena celkem259552800 Výnos z prodeje RD celkem337600000
vyvolané investice100000000 Výnos z prodeje parcel
Plocha parcel k prodeji43328
Inženýrská a projekční činnost32359752 Cena za m2 parcely1300
Výnos z prodeje parcel celkem56326400
Stavební náklady celkem391912552
Výnos z prodeje komerčních ploch
Plocha kom. prostor k prodeji celkem1940
Prodejní náklady Cena za m225000
procento provize realitní kanceláře28052256 Výnos z prodeje kom. ploch celkem48500000
reklama5000000
Prodejní náklady celkem33052256 Výnos z prodeje garážového stání
Počet garáž. stání84
Pořízení pozemku12500000 Cena garážového stání200000
Výnos z prodeje gar. stání celkem16800000
Náklady celkem437464808 Výnos z prodeje celkem701306400
Hrubý zisk263841592

Jde o přibližnou kalkulaci,ale lze si podle ní udělat obrázek, že by se konkurzní podstata mohla zpeněžovat lépe.

Foto je z materiálů firmy Ballymore, z prezentační kanceláře Hybernská 12, odkud jsou získány i ostatní informace.

Věřitelský výbor odsouhlasil správci ze zcela nepochopitelných důvodů vesměs všechny prodeje.A jak jinak než prodej mimo dražbu s povolením soudkyně Hodačové. Ve zdůvodnění a žádosti správce JUDr. Mráze se nepíše jediný důvod, proč by prodej měl být uskutečněn mimo dražbu. Je zajímavé si připomenout text zákona o konkurzu, kde se praví:

Zpeněžení
§ 27:
  1. Podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou věcí a jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot, soudním výkonem rozhodnutí nebo jejich prodejem mimo dražbu. Veřejnou dražbu věcí a jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot včetně podniku provede dražebník na návrh správce. Přitom se postupuje podle zvláštního předpisu.
  2. Prodej mimo dražbu uskuteční správce se souhlasem soudu; při svém rozhodování přihlédne soud zejména k vyjádření věřitelského výboru, k době předpokládaného zpeněžení, jakož i k nákladům, které bude třeba vynaložit na další udržování a správu podstaty. Udělí-li soud souhlas, může též stanovit podmínky pro prodej. Věci lze prodat mimo dražbu i pod odhadní cenu. Obdobně lze převést i úpadcovy sporné nebo obtížně vymahatelné pohledávky. Souhlasu soudu není třeba k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením. Při zpeněžování správce postupuje tak, aby byla šetřena možnost zachování podnikatelské činnosti a pracovních příležitostí a tak, aby bylo co nejvíce chráněno životní prostředí nebo jiný zvláště významný obecný (veřejný) zájem. Smluvními předkupními právy není správce vázán.

Zajímavý je postoj jedné členky věřitelského výboru. Připomeňme si, jak vypovídala u soudu před soudcem Kydalkou. Přesný přepis z protokolu ze dne 6.3.2003 zní: „Porovnávala jsem v rámci své činnosti ve věřitelském výboru, zda ceny pozemků stanovené znalcem jmenovaným Konpem a Českou konsolidační agenturou v lokalitách Lichoceves, Statenicích apod. korespondují s cenami místně objektivními či s cenami určenými cenovou mapou v těchto lokalitách. Mně se zdál ten prodej velmi nízký, a jako jediná jsem proti nim jako členka výboru vystupovala, protože jako jediná jsem v úplně jiné pozici než ti ostatní, protože ti ostatní jsou zastoupeni za nějakou organizaci a osobně na tom nejsou interesováni. Já jsem se postavila proti prodeji v Lichocevsi a Statenicích, protože se mi ta cena zdála strašně nízká a postavila jsem se také proti Velkým Přílepům, speciálně proti panu Bláhovi, tam se mu potom ale povedlo odkoupit, protože já mám jenom jeden hlas v tom výboru a prakticky všichni pospíchali na to, aby se ten majetek zpeněžil a prodal. Protože jsem tam sice já jako fyzická osoba, ale vždy informuji, ať se to týká čehokoli, lidi z Majáku, které to zajímá a nejsou to jenom lidé z Majáku, takže cenové mapy v těch lokalitách mi sehnal ing. Dobiáš a zjistili jsme, dala jsem to panu správci, že ceny jsou o něco, ne o tolik, vyšší než tak, jak si je nechalo ocenit Konpo. K dotazu zda stanovisko pana starosty Statenic při výslechu u zdejšího soudu, že cenová hladina pozemků zahrnutých v lokalitě Statenice do územního plánu pro bytovou výstavbu, se pohybuje mezi l 200,- Kč až l 600,- Kč za m2 koresponduje s mými znalostmi o těchto cenách uvádím, že pozemek, který byl prodáván a který, mám dojem, nebyl prodán, byl zhruba za 9,5 milionu a měl o něj zájem jediný kupec, takže ono je jedno kolik má pozemek cenu, tržní hodnotu, ale také za kolik může být prodej realizován. Slyšela jsem, že na pozemku v Bohnicích se má stavět podobný objekt, jako kdysi navrhl H-Systém. Co se týká lokality Statenice a Lichoceves, to jsou lokality, kde jsou bohapustá pole a není tam vůbec nic, vůbec nic se tam neděje. Část pozemku ve Statenicích byla rozparcelována a jednu malou parcelu si koupil jeden člen Majáku. Není mi vůbec známo, za jakou cenu jsou prodávány těmito třetími osobami - nabyvateli pozemky nyní po rozparcelování, a v Bohnicích, za kolik se nabízí v m v těchto lokalitách. K dotazu zda je mi známo jméno toho pána, který koupil pozemek ve Statenicích a zda mohu uvést jeho jméno uvádím, že mám dojem, že z koupě sešlo a teď si to jméno skutečně nepamatuji. O skutečnostech, které jsem uvedla před soudem na dotaz pana st. zástupce týkající se pozemků ve Statenicích a Lichocevsi jsem koncem r. 1996 neměla povědomí. Tyto informace byly získávány postupně a už jsem zde vysvětlila jak jsem je získávala

Škoda jen, že když došlo na hlasování souhlasila již členka věřitelského výboru paní Drunecká s prodejem, i když se jí zdály ceny nízké.

Jak velké inzeráty provázely tento prodej si lze v archivech denníků zjistit.Jako příklad uvedu jeden typický.

(Obdobně byly inzerovány všechny prodeje. Snadno přehlédnutelné inzeráty za pár korun. Žádná inzerce ve stylu realitních kanceláří. Správce sice ušetřil za inzerci, teoreticky splnil podmínky dané soudem, že věc prezentoval, ale tento alibistický přístup nás všechny stál stamiliony)

Při této příležitosti stojí za úvahu si také vzpomenout, jaké důvody mohly vést k odvolání původního správce JUDr. Kudláčka.. Nejlépe je si přečíst z materiálu pod názvem Odůvodnění odvolání proti usnesení č.j.89 K 118/97-689 (odvolání správce Kudláčka) z konkurzního spisu, kde se mimo jiné praví….“.Odvolatel (myslí se JUDr. Kudláček) poukazuje na to, že ve všech ostatních případech majetku zahrnutého do konkurzní podstaty navrhl soudu po předchozím projednání s věřitelským orgánem způsob zpeněžení, který je v praxi nejvíce používán, tj. mimosoudní dražbu prostřednictvím realitních kanceláří nejvyšší nabídce, které se podaří dosáhnout.“ Jinými slovy jen v případě Horoměřic kvůli složitým vzájemným majetkovým vztahům, odsouhlasil správce i věřitelský výbor prodej SBD Svatopluk. Jinak se mělo vše prodávat dražbami a to s odborníky, kteří to umí. Určitě bychom pak nemuseli číst tu nehoráznost současného správce JUDr. Monsporta, že někdo kdo vydělá za pár měsíců sám 200 miliónů je zcela normální. Jak jinak si vysvětlit jeho větu „jestli je někdo šikovný a přeprodal to dál za lepší cenu, na tom není nic divného“.Ale my bychom také rádi někoho šikovného, kdo to umí prodat přímo a ne, aby na tom vydělávali jiní a na náš úkor!!!
Tento článek hovoří za vše:

Aby toho nebylo málo, zjistili jsem, že prodané pozemky v Lichocevsi panu Pečenkovi nakonec získala firma Ballymore také. Po Statenicích jistě bude následovat výstavba v Lichocevsi.
Vše se odehrálo tak, že správce prodal panu Pečenkovi pozemky o výměře 842.588 m2 za cenu 17,273.054,- Kč. Ten část těchto pozemků prodal své firmě, kde držel 100 % akcií za cenu 21,500.000,- Kč. Pak tuto firmu prodal firmě Highbury za minimálně cenu 175,000.000,- Kč. Tato konstrukce mu zajistila, že celý výnos nemusí zdanit (!!!), neboť pokud fyzická osoba drží akcie po nějakou dobu, nepodléhá pak zisk z prodeje těchto firem zdanění.
Není nezajímavé si prohlédnou územní plán Lichocevsi, kdy byly pozemky prodány panu Pečenkovi a pak změnu územního plánu, kterou si zadala obec a schválila 12/2002. V podstatě obě varianty územního plánu počítají s většinou těchto pozemků na výstavbu.

Územní plán platný v době činnosti H-systému

Územní plán – změna po prodeji

Víme. že do využitelných pozemků lze započíst zhruba 90 % z 836.794 m2, které získala Ballymore přes firmu Three Light Lines a.s.
Na komunikace a veřejné plochy bude muset firma vyčlenit cca dalších 15 % pozemků. Kdyby firma nic jiného nedělala a jen přivedla sítě k parcelám a vše tedy rozparcelovala jen na rodinné domky a nestavěla žádné bytové domy a ani nevydělávala na výstavbě rodinných domků tak jako ve Statenicích, získala by z prodeje parcel minimálně 836.794 x 0,9 x 0,85 x 1.300 = 832,191.630,- Kč. Tedy obrat za pozemky bude činit více jak 832 miliónů. Kolik by stály sítě a komunikace lze jen odhadovat z původních kalkulací H-systému, ale určitě nepřekročí pro tuto část území 200 mil Kč. Co je ale závažnější, že prodej pozemku od správce činil při ceně 17,273 mil. Kč jen 2 %.předpokládaného investičního obratu. A to je rozprodej na parcely nejjednodušším řešením a uvažujeme stávající cenu za pozemek stejnou, za který ho nabízí firma ve Statenicích (tedy 1.300,- Kč/m2) avšak s povinným odkupem domku za 40.000,- Kč/m2. Dá se předpokládat, že firma Ballymore se nespokojí s tímto zjednodušením akce a logicky z této parcely získá více, že se bude podílet na výstavbě bytů.

Nebylo jednoduché se dopátrat pravdy, jak probíhaly složité předprodeje firem a pozemků, než skončily např. ve vlastnictví Ballymore. Jen namátkou si prohlédněte schéma předprodejů v lokalitě Lichoceves a Statenice.

Lichoceves:

Popis:Pozemek je prodán dne 4.7.2002 panu Pečenkovi za kupní cenu 17,273.054,- Kč. Pozemek má rozlohu 842.588 m2 a nachází se z větší části dle ÚP v zónách vhodných pro bytovou a občanskou výstavbu.
19.11.2003 přeprodává pan Pečenka tento pozemek do dříve zakoupené firmy Three Light Lines téměř celý za částku 21,500.000,- Kč. Tuto firmu, která kromě tohoto pozemku nic jiného nevlastnila pak přeprodává za min. 175 mil. Kč firmě Highbury, která tento pozemek vlastní pro firmu Ballymore (transakce s překupy měla jediný důvod a to využít možnosti nezdanit zisk z akcií).

Statenice:

Popis:V tomto případě firmy Ballymore nakupuje podíly ve společnosti SPGP Corporation, která nakupuje od správce 21.října 2002 pozemky o celkové výměře 69.465 m2 za částku 12,5 mil. Kč. Na pozemcích bylo vydáno stavební povolení na výstavbu bytových objektů. Firma Ballymore pouze změnila stavební povolení na objekty dle jejich architektů

Pokud by někdo chtěl argumentovat, že to mohl koupit každý, zajímalo by mě, kdo si vůbec všiml inzerátů, kolik ze zájemců mělo informaci, že pozemky se nachází v územním plánu obce, a jak snadno lze upravit a zajistit změnu územního plánu. Dokonce zde bylo vydáno již územní rozhodnutí na sítě. Inzeráty jsou tytéž jako na Statenice. Bylo by zajímavé slyšet od členů věřitelského výboru, jaké měli informace členové věřitelského výboru v době, když odhlasovali tento prodej a proč se tak bránili prodejům s odborníky prostřednictvím dražby.
Není také nezajímavé proč soud, který již jednou odsouhlasil prodeje prostřednictvím realitních kanceláří a to nejvyšší ceně, toto svoje rozhodnutí změnil. Mohl nesouhlasit s dotyčnou realitní kanceláří a tu mohl správce snadno změnit, ale proč nechal správci zcela volnou ruku není jasné.

Ukázkový je rovněž přeprodej části pozemků za vilou v Lichocevsi. Aneb jak může někdo zbohatnou a stačí jen čekat.

Tato vila v Lichocevsi (zastavěná plocha 496 m2) byla z konkurzní podstaty H-Systému prodána za 3,200.00m,- Kč včetně pozemku o rozloze 10.000 m2

Na základě žádosti správce konkurzní podstaty společnosti H-Systém, a.s. JUDr. Monsportra ze dne 6.6.2001 rozhodl samosoudce JUDr. Hodačová „Usnesením“ ze dne 16.7.01 o prodeji mimo dražbu pozemků v KÚ Lichoceves. Mezi všemi těmito pozemky je i předmětný pozemek za vilou parcelní č. 116/2 o výměře 27.807 m2.
Pozemek byl zahrnut v územním plánu obce již od roku 1996 a byla na něm plánována občanská výstavba. Se změnou ÚP, vypracovaného několik měsíců po koupi je na něm uvažováno s komerční výstavbou se 100 % využitím plochy!!!
K prodeji dochází až v dubnu 2002, kdy je vybrán z jediného zájemce pan Pikola (správce poté co obdržel nabídku nepostupoval standardně, tzn. neinzeroval tento konkrétní pozemek, aby mohl porovnat ostatní nabídky).
Zajímavé je, že nabídka pana Pikoly (který již rok před tím koupil vilu v Lichocevsi za 3,200.000,- Kč – tento pozemek přímo na pozemky u vily navazuje) je na korunu totožná s odhadem na tento pozemek, který činil 417.105,- Kč!!!
Majitel pan Pikola nemusí nyní dělat nic jiného, než zatlouci kolíky do země a čekat na zájemce, kteří mu v centru ÚP obce za takovéto pozemky přímo u komunikace nabídnou cenu v řádech několikrát vyšší než byla kupní (15,- Kč/m2)!!! Realitní kanceláře odhadují, že minimální cena se bude pohybovat okolo 1.500,- Kč/m2, což je téměř 1.000 % výdělek V korunách je rozdíl pořízení (417.105,- Kč) a prodeje (27.807 x 1.500 = 41,710.500,- Kč) 41,293.395,- Kč.
Pan Pikola, budiž mu to přáno (ale za jiných okolností), si v klidu počká až se firma Ballymore po rozprodání Statenic přesune do Lichocevsi a zinkasuje svých 40 miliónů.

Výřez z územního plánu si můžete prohlédnout, parcela pana Pikoly je modře zabarvena.

Jako by toho již nebylo dost - je velice zajímavé a poučné se blíže podívat na prodej pozemku v Libni na Praze 8 u metra Ládví.
Předmětný pozemek nacházející se v katastrálním území Libeň je pozemková parcela č. 4064/13.
První správce konkurzní podstaty JUDr. Kudláček si nechal zpracovat znalecký posudek na její ocenění. Tento posudek vypracoval znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Milan Skřivánek (adresa - Nová 208, 530 09 Pardubice) a cenu stanovil na 4,154.290,- Kč.
JUDr. Kudláček byl soudkyní Městského soudu JUDr. Hodačovou odvolán a na jeho místo byl ustanoven nový správce konkurzní podstaty JUDr. Monsport a jako zvláštní správce JUDr. Mráz.
Dne 28.3.2001 předložili JUDr. Monsport a JUDr. Mráz věřitelskému výboru návrh na prodej části konkurzní podstaty včetně předmětné parcely mimo dražbu. Věřitelský výbor vyslovil dne 28.3.2001 souhlas s prodejem.
Dne 6.6.2001 požádal správce soud (dopis je na soudě) o souhlas s prodejem mimo dražbu.
Dne 16.7. 2001 povolil soud prodej. Obvykle se žádalo o povolení mimo dražbu se zdůvodněním nutnosti rychle prodat, proto je zajímavé, že vlastní smlouva byla realizována až dne 6.2.2002, zřejmě až poté co byla dojednána s AV ČR výměna pozemků.


Dne 7.2.2002, tedy den po prodeji je již hotový posudek znalce Jana Čecha. To znamená, že zadání k vypracování posudku muselo předcházet uzavření kupní smlouvy. Posudek ohodnotil nemovitost prodanou předchozího dne za částku 1,520.000,-Kč na částku 4,333.810,- Kč, což je přibližně stejná částka, jako v odhadu znalce Skřivánka pro původního správce JUDr. Kudláčka (4,154.290,- Kč).

V této hodnotě byla následně provedena směna s AV ČR a následně se Skanska VYSTABYT, s.r.o. (dříve IPS VYSTABYT). Skanska VYSTABYT získala pozemky dle označeného snímku z pozemkové mapy.

V současné době je pouze jediný z těchto pozemků nabízen Skanskou a to konkrétně divizí Project Devolopment za částku 9,456.490,- Kč. Jde o pozemek o výměře 1349 m2 a p.č. 1874/23. Zbylé tři byly „rozpuštěny“ v cenách postavených a prodaných domů.

Minimálně se konkurzní podstata zmenšila o rozdíl 4,338 810,- mínus 1,520 000,-Kč, což je rozdíl mezi prodejem a cenou pozemku druhý den, kdy byl oceněn pro výměnu.

Zmapovali jsme detailně i tuto transakci. Jak je vidět z následujícího schématu je velmi složité sledovat pohyb majetku z konkurzní podstaty třetím osobám, aby se dala přesně vyčíslit škoda, kterou způsobili správci jejich způsobem zpeněžování. Asi na to také spoléhali. To, že jsme nemohli zasedat ve věřitelském výboru jen umožnilo tyto pochybení a jsme zvědavi jak dopadne naše poslední žádost o změnu věřitelského orgánu a co se ještě bude muset stát, aby se někdo kompetentní rozhýbal.

Názorný příklad chování soudkyně JUDr. Hodačové (nejde již o podíl na trestné činnosti?)

Tento další příklad ukazuje jak je tolerováno a zcela úmyslně kryto protiprávní jednání správců konkurzní podstaty a to JUDr. Monsporta a JUDr. Mráze.

Jedná se o vrácení zálohy, která propadla do konkurzní podstaty z důvodů neuhrazení kupní ceny do termínu.
Z dokladů, které máme k dispozici vyplývá, že správce seznamuje soud, že předmětná záloha je nevratná. Současně je soud dotazován stěžovatelem - firmou B.F.A. Business Financial Agency, jak je naloženo ze zálohou. Soud tudíž již v tomto okamžiku měl informace o nevratné záloze z přípisu JUDr. Mráze ze dne 10.3.2004. Současně JUDr. Hodačová věděla, že firma SÓLO nezaplatila v termínu. Toto je konstatováno v úředním záznamu, konaném za její účasti dne 30.3.2004. Minimálně měla již mít podezření ze stížnosti ze dne 29.3.2004, že je záloha vrácena.
Přes všechny tyto informace soudkyně sděluje stěžovateli, že není vyšetřujícím orgánem a přesto navíc dne 30.3. 2004 oznamuje stěžovateli, že prověřila postup správce a učinila právní závěr, že správce postupoval dle Zákona o konkurzu a vyrovnání, i když jí bylo nebo mělo být známo, že předmětnou zálohu správce zcela protiprávně a ke škodě věřitelů vrátil firmě Sólo Praha s.r.o. a to částku zhruba 1.500 000,- Kč. Nedopustila se tímto soudkyně trestného činu napomáhání trestnému činu a to porušení povinností při správě cizího majetku dle § 255 odst. 2? Nedopustil se pak správce trestného činu porušování při správě cizího majetku a to dle § 255 odst.2?

ZAČNE SE KONEČNĚ TÍMTO JIŽ NĚKDO ZABÝVAT?!